Corporate Vision

Postati pružalac marketinških usluga sa osnovnom konkurentnošću u industriji komercijalnih vozila.

 • Meksiko

 • Kolumbija

 • Ekvador

 • Peru

 • chile

 • Dominikanska republika

 • Jamajka

 • UAE

 • Rumunija

 • Jermenija

 • Filipini

 • Vijetnam

 • Laos

 • Myanmar

 • Novi Zeland

 • Indonezija

 • Mongolija

 • Rusija

 • Kazahstan

 • Tadžikistan

 • Kirgistan

 • Uzbekistan

 • Turkmenistan

 • Angola

 • Zimbabve

 • Kongo

 • Tanzanija

 • Mali

 • Zambija

 • Kamerun

 • Ruanda

 • Alžir

 • dic_09